สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5451-1243
โทรสาร: 0-5451-1243