ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนอ เมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ :
0-5672-3038