ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนอ เมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-3038