โรงพยาบาล นครพนม

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์: 0-4251-1422
โทรสาร: 0-4251-1327