สำนักงาน แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0-7534-5158-9