สำนักงาน แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ :
0-7534-5158-9