โรงพยาบาล เกษตรสมบูรณ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 555 หมู่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์: 0-4486-9137-8