ศาลจังหวัดพิจิตร ที่ทำการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: จ่าศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์: 0-5661-1235
โทรสาร: 0-5661-1235