ศาลจังหวัดพิจิตร ที่ทำการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
จ่าศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ :
0-5661-1235
แฟกซ์ :
0-5661-1235