สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส ชุมพร จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเกษตรกรรม

ที่อยู่: 77/24-5 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทรศัพท์: 0-7753-6348