โรงพยาบาล ตราด

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์: 0-3952-0214
โทรสาร: 0-3951-1943