บริษัท เอเชี่ยนนาวิเกชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ

ที่อยู่: 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2670-9555
โทรสาร: 0-2679-2880
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:10, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

ขนส่งทางทะเล