หน่วยเจาะน้ำบาดาลจังหวัดพะเยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 173/2 ซอยตรอกร่วมมิตร ถนนประตูชัย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 0-5443-1537