โรงพยาบาล เอกชนเมืองกำแพง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 68 ถนนสายเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 0-5571-6702
โทรสาร: 0-5571-3955
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00