บริษัท โมบีเลีย จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

ที่อยู่: 36/18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 0-2652-0491-2
โทรสาร: 0-2652-0900
อีเมล: mobiliath@gmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00, เสาร์ เวลา 09:00-12:00

สินค้าและบริการ

รับเหมาตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า ...