โรงเรียน พะเยาพิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน


ที่อยู่: 97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 0-5443-1275
โทรสาร: 0-5443-1522
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

ม.1 - ม.6 รัฐบาลRelated Business Listings