โรงเรียน พะเยาพิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0-5443-1275
โทรสาร: 0-5443-1522
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

ม.1 - ม.6 รัฐบาล