บริษัท เจริญมิตร จำกัด

หมวดหมู่ : ถัง

ที่อยู่: 4-5 ซอยนครลุง 8 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์: 0-2957-9679
อีเมล: contact@jareonmitr.co.th
เว็บไซต์: www. tankjrm.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30, เสาร์ เวลา 08:00-17:30