สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2718-0060-4
โทรสาร: 0-2718-0065
อีเมล: thaiheart@thaiheart.org
เว็บไซต์: www.thaiheart.org
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00