สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์ :
0-2718-0060-4
แฟกซ์ :
0-2718-0065
อีเมล :
thaiheart@thaiheart.org
เว็บไซต์ :
www.thaiheart.org
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00