บริษัท ศรีเทพโปรเท็คชั่น รักษาความปลอดภัย จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่ :
74/229 อาคารพูนผลไนท์พลาซ่า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
0-7621-1274
แฟกซ์ :
0-7621-0668