บริษัท ศรีเทพโปรเท็คชั่น รักษาความปลอดภัย จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่: 74/229 อาคารพูนผลไนท์พลาซ่า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 0-7621-1274
โทรสาร: 0-7621-0668