บริษัท เคนคูน จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่: 8 ซอย 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม
โทรศัพท์: 0-2319-1015
โทรสาร: 0-2319-6440
เว็บไซต์: www.kenkoon.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00