วัดมะนาวหวาน

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
หมู่ 4 ถนนจันดี-นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ :
0-7548-6590