วัดมะนาวหวาน

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: หมู่ 4 ถนนจันดี-นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 0-7548-6590