บริษัท ชวลิตกิจเกษตรเชียงราย จำกัด

หมวดหมู่ : ขายปลีกปุ๋ย

ที่อยู่ :
สนง ใหญ่ 570 หมู่ 6 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
0-5370-1365-6
แฟกซ์ :
0-5377-4294
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

ปุ๋ยเคมี, ยากำจัดศัตรูพืช (ทั่วไป)