บริษัท ชวลิตกิจเกษตรเชียงราย จำกัด

หมวดหมู่ : ขายปลีกปุ๋ย

ที่อยู่: สนง ใหญ่ 570 หมู่ 6 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5370-1365-6
โทรสาร: 0-5377-4294
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ปุ๋ยเคมี, ยากำจัดศัตรูพืช (ทั่วไป)