โรงเรียน จรัลสนิทวงศ์ พณิชยการ

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่: 18 ซอย 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์: 0-2424-7570
โทรสาร: 0-2433-3647
เว็บไซต์: www.csb.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-14:00, เสาร์ เวลา 08:00-14:00

สินค้าและบริการ

เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรพาณิชยการ ระดับ ปวช-ปวส ภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์ รอบบ่าย ...