บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทเรือเดินทะเล

ที่อยู่
127 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
022953718
0-2296-1001
www.ngowhock.co.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

ตัวเแทนเดินเรือระหว่างประเทศ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย...