บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทเรือเดินทะเล

ที่อยู่: 127 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2295-3718
โทรสาร: 0-2296-1001
เว็บไซต์: www.ngowhock.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

ตัวเแทนเดินเรือระหว่างประเทศ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย ...