ทหาร กองบิน 56 หาดใหญ่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีวิทยุทหารอากาศ 011 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7425-1222