ทหาร กองบิน 56 หาดใหญ่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สถานีวิทยุทหารอากาศ 011 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ :
0-7425-1222