อนามัยตำบลท่าข้าม สถานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 119 หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์: 0-3857-3481