มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: วิทยาลัยนานาชาติ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3874-5810
โทรสาร: 0-3838-6557