มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
วิทยาลัยนานาชาติ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ :
0-3874-5810