มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: วิทยาลัยนานาชาติ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 0-3874-5810