สำนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภูเก็ต 2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 0-7638-1328-9