สำนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต 1 จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ :
0-7621-3232