สำนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0-7621-3232
โทรสาร: 0-7621-9966