สำนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต 1 จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0-7621-3232