ศูนย์กู้ภัยจังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 338 หมู่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0-7333-6295