อำเภอเนินมะปราง ที่ว่าการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ส่วนอำเภอ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ :
0-5539-9115
แฟกซ์ :
0-5539-9082