อำเภอเนินมะปราง ที่ว่าการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ส่วนอำเภอ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์: 0-5539-9115
โทรสาร: 0-5539-9082