สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์: 0-5578-1780