โรงพยาบาล โพนสวรรค์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: งานประกันสุขภาพ 276 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์: 0-4259-5111
โทรสาร: 0-4259-5276