โรงพยาบาล โพนสวรรค์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: งานประกันสุขภาพ 276 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์: 0-4259-5111