โรงพยาบาล ศรีวิไล

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 300 หมู่ 11 ถนนศรีวิไล-ชมภูทอง ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์: 0-4249-7099-101