โรงพยาบาล กมลาไสย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
111 ถนนราษฎร์บริหาร ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ :
0-4389-9570