โรงพยาบาล กมลาไสย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 111 ถนนราษฎร์บริหาร ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์: 0-4389-9570