มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

หมวดหมู่ : องค์การและมูลนิธิสังคมสงเคราะห์

ที่อยู่
184 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-7435-4350
0-7424-3555
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

สงเคราะห์คนชราอนาถา...