มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

หมวดหมู่ : องค์การและมูลนิธิสังคมสงเคราะห์

ที่อยู่: 184 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7435-4350
โทรสาร: 0-7424-3555
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

สงเคราะห์คนชราอนาถา