สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 0-5623-2001-6
โทรสาร: 0-5622-2413