สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ :
0-5623-2001-6
แฟกซ์ :
0-5622-2413