มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0-5621-9100-29
โทรสาร: 0-5622-1237