วัดหนองหมูใต้

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 74 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทรศัพท์: 0-3635-3192