วัดหนองหมูใต้

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
74 หมู่ 2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทรศัพท์ :
0-3635-3192