บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายและขายปลีกอาหารทะเล

ที่อยู่: 1 ถนนบางปลา ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์: 0-3441-4088-106
โทรสาร: 0-3442-5172
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00