สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2694-2222
โทรสาร: 0-2694-2223
อีเมล: marcom.bangkok@swissotel.com
เว็บไซต์: www.swissotel.com/bangkok-leconcorde
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

โรงแรมระดับ 5 ดาว