ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องค้าวัสดุภัณฑ์

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่: 203 หมู่ 1 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 0-7731-9777-80
โทรสาร: 0-7731-9778-9
อีเมล: kongkvp@gmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30