บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษต่อเนื่อง จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ขายกระดาษ

ที่อยู่: 159 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0-2730-4900-5
โทรสาร: 0-2730-4930
อีเมล: ccp@paper.co.th
เว็บไซต์: www.paper.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

- ผลิตและจำหน่ายแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์, พริ้นเตอร์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ...