บริษัท กันยง จำกัด

หมวดหมู่ : ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่: 55/17-8 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2653-8866-7
โทรสาร: 0-2653-7238
อีเมล: kangyong@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: www.kangyong.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ศูนย์บริการและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง ...