โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 157 หมู่ 9 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์: 0-5628-2040
โทรสาร: 0-5631-8740
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับม.1-ม.6