วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ข้อมูลธุรกิจ

สถานศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้น ดำรงอยู่และ จะดำเนินไปในอนาคตเบื้องหน้า โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการจัดการศึกษา เพื่อประโยชน์บริสุทธิ์แห่งการศึกษาเป็นหลักใหญ่ นั้นคือ ผลเลิศที่หวังจักอยู่ที่นักศึกษาได้วัฒนาในระดับสูงสุดที่พึงมีในแต่ละบุคคลสู่ความเป็นผู้อยู่ในสังคมอย่างมีความรู้ มีความสามารถและมีคุณธรรม อันเป็นเครื่องประกอบให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุขและเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติตลอดจนมนุษยชาติทั้งปวง

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
14/10 หมู่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ :
0-5634-0206-7
แฟกซ์ :
0-5634-0208
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30
พิกัด :
15.721525,100.0540611

สินค้าและบริการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของอาชีวศึกษาเอกชน สนุก อบอุ่น คุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปวช. ปวส