ฟาร์มไก่ไข่หนองโพ

หมวดหมู่ : ฟาร์มสัตว์ปีก


ที่อยู่: 3 หมู่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์: 0-3234-0111
โทรสาร: 0-3238-9222
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ...