บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผลไม้และผักอบแห้ง

ที่อยู่: 148 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์: 0-3239-7117-8
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00