โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 658/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์: 0-2243-8565
อีเมล: school_tp2553@hotmail.com
เว็บไซต์: tp-school.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30