บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

ที่อยู่: 107 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7455-3641-2
โทรสาร: 0-7455-3641-2
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์