บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

ที่อยู่: โรงงาน 73 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7420-0550-99, 0-7433-3108-9
โทรสาร: 0-7444-8977-9
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์