ที่อยู่: 215 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม
โทรศัพท์: 0-2881-9986-7
โทรสาร: 0-2881-9989
อีเมล: pctanayont@hotmail.com
เวลาทำการ: พฤหัสบดี-อังคาร 09:00-20:00