สำนักงาน ประปาหลังสวน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
เขตจำหน่ายน้ำสวี หมู่ 4 ถนนบ้านควนสีแท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ :
0-7753-2080