สำนักงาน ประปาหลังสวน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: เขตจำหน่ายน้ำสวี หมู่ 4 ถนนบ้านควนสีแท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์: 0-7753-2080
โทรสาร: 0-7754-1271