สำนักงาน ประปาหลังสวน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: เขตจำหน่ายน้ำสวี หมู่ 4 ถนนบ้านควนสีแท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์: 0-7753-2080